V okviru operacije “E-poslovanje Nest Systems d.o.o.”, ki smo jo izvedli v okviru javnega razpisa »e-poslovanje 2019_2022«, smo s podjetjem Studio Mazzini d.o.o., pod strokovnim vodstvom dr. Daria Berginca, izvedli delavnico ter pripravili celostno študijo digitalnega nastopa podjetja na tujih trgih, ki ji je sledila nadgradnja celostne vizualne identitete podjetja in izvedba prenove spletne strani (ukrep: spletna stran za tuje trge) na način odzivnega dizajna ter večjezičnosti. Pripravili smo tudi promocijski video (ukrep: produktno prodajni video) v angleškem jeziku, uredili gradiva za promocijo na digitalnih sejmih in postavili podjetje na digitalni sejem (ukrep: digitalizacija nastopov na sejmih) ter nadgradili znanja zaposlenih na področju digitalizacije (ukrep: krepitev kompetenc – usposabljanja). Na novo smo zasnovali in implementirali sistem, ki omogoča digitalno izmenjavo tehničnih dokumentov in projektne dokumentacije z našimi kupci na varen in zanesljiv način (ukrep: elektronska izmenjava med partnerji).

Na interaktivni delavnici, smo z mag. Matjažem Mazzinijem obdelali značilnosti socialnih omrežji, pomen strateškega pristopa v načrtovanju komunikacijskih aktivnosti ter uporabo analitike ter sistemov avtomatskega marketinga pri vzpostavljanju učinkovitega prodajnega lijaka. S svojimi izkušnjami je učinkovito in praktično dopolnil naša znanja ter nam dal usmeritve za nadaljnje izboljšave.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podjetja. Cilji operacije so izboljšati konkurenčnost podjetja in možnosti za širitev poslovanja na tujih trgih. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 29.960 EUR.

Operacija se je izvajala od 17.2.2022 do 31.8.2022.