Lesna industrija

Povišana temperatura, nehomogenost materiala in prisotnost tujkov v lesu, so največji sovražniki delovnega orodja v lesni industriji.

V podjetju Nest Systems ponujamo avtonomne in uporabnikom prijazne produkte za diagnostiko in nadzor tračnih in krožnih žag na lesnopredelovalnih obratih. Z detekcijo napak v procesu obdelave lesa omogočajo efektivne rešitve pri zmanjševanju obrabe strojev.

Okoljski monitoring

Zvočno osnaževanje predstavlja vse večji problem v sedanji hitro živeči družbi. V našem podjetju nudimo  tako enostavne kot tudi napredne sisteme z 24/7 okoljskim monitoringom. S preverjanjem proizvedenega hrupa omogočajo lažje omejevanje njegovih škodljivih vplivov.

Varstvo pri delu

Vaš sluh je samo eden, zato je njegovo varovanje še toliko bolj pomembno, tako na delovnem mestu kot tudi v vsakdanjem življenju. Razvili smo sistem, ki je namenjen testiranju slušne sposobnosti in učinkovitosti delovanja glušnikov in se uporablja predvsem za inštitucijske raziskave.

Varnostni segment

Za določanje območja varnega govora smo razvili sila enostaven merilni sistem, ki določi območje, kjer razumljivega govora ni več možno razbrati.

Specialni produkti

V podjetju Nest Systems razvijamo tudi unikatne namenske produkte za končne uporabnike s specifičnimi željami.