Raziskovalno-razvojna dejavnost je vodilo našega podjetja. Posvečamo se razvoju specializiranih tehnoloških produktov,  ki so rezultat lastnega znanja in večletnih izkušenj ter zagotavljajo naročniku  optimizirane in prilagojene rešitve.

Nenehno nadgrajevanje znanja in uporaba najnovejših tehnologij nam omogoča celovito strokovno obravnavo problematike stranke.

Celovit pristop in »out-of-the-box« razmišljanje sta ključni prednosti našega poslovnega modela, ki dajeta podjetju tehnično superiornost in višjo dodano vrednost. Poslovni model nam omogoča raziskave, razvoj, vrednotenje in proizvajanje specializiranih produktov prilagojenih posamezni stranki.

Na področju razvoja strokovnjaki podjetja delujejo kot multidisciplinarna skupina z zunanjimi strokovnjaki s področja akustike, programiranja, elektrotehnike, procesiranja signalov, vgradnih sistemov, strojne izdelave, matematike in statistike ter marketinga. Razvoj poteka v tesnem sodelovanju z naročniki in upoštevanjem njihovih potreb ter želja.

V luči pandemije, ki je prinesla tudi veliko novih tehnoloških izzivov, se je izrazila pomembnost lastnega razvoja. Ker se v podjetju Nest Systems zavedamo, da je lasten razvoj ključnega pomena za obstoj tehnoloških podjetij in dvig tehnologije na višjo raven, vlagamo večji del dobička v raziskovalno-razvojno dejavnost.

Naša razvojna strategija in projektni pristop nam zagotavljata hitrejše obvladovanje izzivov na vseh stopnjah življenjskega cikla razvoja – od idejne zasnove do končne rešitve, kar daje podjetju prepoznano konkurenčno prednost.